Back to The writing home collection
July 12
245/365

MỘT CHUYẾN VỀ QUÊ

Chiều thu tôi trở lại quê xưa
Trơ trọi hàng cau mấy gốc dừa
Tro nào nhuộm trắng, trắng quê xưa

Giương mắt nhìn xa đồng lúa xanh
Khói đâu nghi ngút hận xây thành
Có đàn quạ trắng phun ra lửa
Hay là hình ảnh cuộc chiến tranh?

MỘT CHUYẾN VỀ QUÊ

Chiều thu tôi trở lại quê xưa
Trơ trọi hàng cau mấy gốc dừa
Tro nào nhuộm trắng, trắng quê xưa

Giương mắt nhìn xa đồng lúa xanh
Khói đâu nghi ngút hận xây thành
Có đàn quạ trắng phun ra lửa
Hay là hình ảnh cuộc chiến tranh?

A Journey Home

I returned home one fall afternoon
Palm trees, stripped bare — row on row
Ashes white-washed my village

I stretch my eyes beyond the green rice fields
Towering smoke, spiraling rage
Are those flocks of white crows spitting fire?
Or just glimpses of war?

Quốc Trinh Đặng, 67

Seattle / Chau Sa, Vietnam

TRANSLATE THIS POEM
Share Button
 
Powered By Indic IME