355/365

Quê Tôi

Quê tôi có lũy tre xanh
Có đồng ruộng lúa hiền lành
Có đôi môi thắm như cành thiên hương
Quê tôi có những thửa vườn
Có đồng khoai sắn, có nương hoa màu
Dù rằng đồng áng ruộng sâu
Nhưng quê tôi đẹp như câu thơ vàng

Quê Tôi

Quê tôi có lũy tre xanh
Có đồng ruộng lúa hiền lành
Có đôi môi thắm như cành thiên hương
Quê tôi có những thửa vườn
Có đồng khoai sắn, có nương hoa màu
Dù rằng đồng áng ruộng sâu
Nhưng quê tôi đẹp như câu thơ vàng

My Hometown

My hometown has green bamboo bushes
and gentle rice paddies
and soft lips of celestial beauty, jasmine petals
My hometown has garden plots
Cassava fields, and color filled flower beds.
Even though the fields are rugged and the paddies deep,
My hometown is beautiful as a golden poem.

Lai Huynh, 70

Seattle / Saigon, Vietnam

TRANSLATE THIS POEM
Share Button

POET OF THE WEEK

Victoria Rolph

See & Hear Victoria’s Poem

 
Powered By Indic IME