169/365

To Ngoc…

RECOMMENDED READING Trueyn Kieu by Nguyen Du.
HOME LOOKS LIKE The red color of summer’s flower at school.
PERSONAL MOTTO When life gives you a lemon, you make lemonade.

MẤT EM RỒI !

Tôi nhớ mùi hương bưởi Biên Hòa,
Cầu Ghềnh mấy nhịp, Phố bắc qua
Dòng nước Đồng Nai sâu trong vắt
êm soi dáng núi,bóng trăng ngà.
Ngô Quyền tan học, tà áo trắng.
quấn quít theo chân bước thướt tha.
Từ dạo em đi xa biền biệt,
Núi tối tăm,sông nước nhạt nhòa

MẤT EM RỒI !

Tôi nhớ mùi hương bưởi Biên Hòa,
Cầu Ghềnh mấy nhịp, Phố bắc qua
Dòng nước Đồng Nai sâu trong vắt
êm soi dáng núi,bóng trăng ngà.
Ngô Quyền tan học, tà áo trắng.
quấn quít theo chân bước thướt tha.
Từ dạo em đi xa biền biệt,
Núi tối tăm,sông nước nhạt nhòa

I Lost You = Home = Country

I remember the aroma of Biên Hòa grapefruit,
Rolling arches of the Ghềnh Bridge span to Phố
Crystal clear and deep, flows the Đồng Nai river
With gentle reflection of mountains and ivory moon.
Ngô Quyền school dismissal bell, hems of white Áo Dài dresses
Intertwine with graceful steps.
Ever since you departed far so far away,
The mountains grew bleak and the river lost its luster.

Ngoc Nguyen, 55

Seattle / Bien Hoa, Vietnam

TRANSLATE THIS POEM
Share Button
 
Powered By Indic IME