333/365

QUÊ HƯƠNG TÔI

Bình Đại quê tôi đẹp mỹ miều
Hàng dừa soi bóng thấy càng yêu
Mục đồng nhóm trẻ vi vu sáo
Chim lượn cò bay rộp cánh đồng
Lúa xanh mơn mởn tình thôn xóm
Thiếu nữ thướt tha mái tóc thề
Vắng bóng xa quê mười năm lẻ
Nhớ hoài Bình Đại xóm thôn tôi.

QUÊ HƯƠNG TÔI

Bình Đại quê tôi đẹp mỹ miều
Hàng dừa soi bóng thấy càng yêu
Mục đồng nhóm trẻ vi vu sáo
Chim lượn cò bay rộp cánh đồng
Lúa xanh mơn mởn tình thôn xóm
Thiếu nữ thướt tha mái tóc thề
Vắng bóng xa quê mười năm lẻ
Nhớ hoài Bình Đại xóm thôn tôi.


My homeland

Binh Dai my beautiful hometown
Reflections of coconut trees, much to adore
Buffalo boys with their bamboo flute
Birds soar, egrets spread wings over the rice field
Lush green paddies, neighborly village
Slender maidens in lovely long hair.
More than a decade since I’ve been away
I’ll always remember Binh Dai my hometown.

Thu May Tran, 50

Seattle / Binh Dai, Vietnam

TRANSLATE THIS POEM
Share Button

POET OF THE WEEK

Victoria Rolph

See & Hear Victoria’s Poem

 
Powered By Indic IME