Back to The writing home collection
December 27
48/365

NHỚ QUÊ NHÀ

Quê tôi thương lắm hỡi Bạc Liêu
Thẳng cánh cò bay vườn ruộng nhiều.
Phố chợ, dân quê tình thân thiết
Xóm làng đầm ấm biết bao nhiêu,
Cha mẹ nuôi con qua năm tháng
Anh em đùm bọc những xóm chiều.
Ai gây nên cảnh đời tan tác?
Xa quê lòng vẫn nhớ khôn nguôi.

NHỚ QUÊ NHÀ

Quê tôi thương lắm hỡi Bạc Liêu
Thẳng cánh cò bay vườn ruộng nhiều.
Phố chợ, dân quê tình thân thiết
Xóm làng đầm ấm biết bao nhiêu,
Cha mẹ nuôi con qua năm tháng
Anh em đùm bọc những xóm chiều.
Ai gây nên cảnh đời tan tác?
Xa quê lòng vẫn nhớ khôn nguôi.

Missing Home

Oh, Bac Lieu, my beloved, my hometown,
Egrets spread wings over endless fields
Towns and open markets, country hospitality
Villages and hamlets, so cozy and warm
Parents raising children through time
Brothers and sisters safeguard each other as evening falls
Who has caused this disarrayed plight?
Away from my hometown in comfortless melancholy.

Tuyet Nguyen, 59

Seattle / Bac Lieu, Vietnam

TRANSLATE THIS POEM
Share Button
 
Powered By Indic IME