Back to The writing home collection

THU GỢI NHỚ

Mùa thu đến! lá vàng rơi lác đác!
Khắp mặt đường trên khắp các lối đi
Ta thẩn thờ trong tâm trạng sầu bi.
Ta chợt nhớ! ta là người mất nước.
Niềm vong quốc làm ta đau vời vợi
Nỗi xót xa dầy xéo ngập hồn ta!
Phải làm gì? khi đất nước phong ba!

THU GỢI NHỚ

Mùa thu đến! lá vàng rơi lác đác!
Khắp mặt đường trên khắp các lối đi
Ta thẩn thờ trong tâm trạng sầu bi.
Ta chợt nhớ! ta là người mất nước.
Niềm vong quốc làm ta đau vời vợi
Nỗi xót xa dầy xéo ngập hồn ta!
Phải làm gì? khi đất nước phong ba!

Autumn Stirs Memories

Autumn has arrived!
Here and there leaves of gold fall
Covering streets and sidewalks.
I wander, in sorrow spirit
Suddenly recalling! my homeland had been lost,
What insurmountable pain to be without Country.
The lament rages deep in my soul.
What must be done? My country continues its stormy path!

Yen Lam, 67

Renton / Rạch Giá, Vietnam

TRANSLATE THIS POEM
 
Powered By Indic IME